top of page
Termografering:

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Genom att identifiera brister ges möjligheten att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem.

Vi på Morau Byggkonsult AB utför termografering på allt ifrån enstaka fönsterpartier till en hel skola.

Morau Byggkonsult hjälper gärna till innan, under och efter byggprocessen för att uppnå uppsatta ambitionsnivåer. Vi kan även kontrollera isolationsbrister med hjälp av termografering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med byggprocessen.

IMG_0162.jpeg
bottom of page