top of page
Projektledning:

Den hjälp och det stöd som man kan förvänta sig att få vid projektledning är att vara ett slags gränssnitt mellan dina önskemål som beställare och alla de entreprenörer som behöver arbeta med bygget.

För att det slutliga resultatet av bygget ska bli så bra som möjligt är det viktigt att projektledaren är med så tidigt som möjligt på så vis kan han vara med och göra eventuella förändringar av bygget och dess planer i ett tidigt skede. Det kostar mer och mer att göra förändringar ju längre tid ett bygge har pågått. 
Det är också vanligt att projektledarna är med och hjälper till med att utforma upphandlings underlaget 

samt att granska de olika entreprenörernas offerter.

I de allra flesta fall har projektledaren lång erfarenhet av upphandlingar inom byggbranschen och kan på så vis diskutera offerterna med de olika entreprenörerna som är inblandade.
 

bottom of page