top of page

Integritetspolicy Morau Byggkonsult AB

 

Morau Byggkonsults behandling av dina personuppgifter 

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas. GDPR ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Som personuppgifter räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person. 

 

Morau Byggkonsult värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter. 

Morau Byggkonsult är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer kring dataskydd. Du kan även känna dig trygg med att Morau Byggkonsult inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag. 
Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka privatpersoners skydd vid behandling av personuppgifter. T.ex. innebär de nya reglerna att du som registrerad har ett antal rättigheter. Här nedanför kan du läsa om hur Morau Byggkonsult behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc. 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Morau Byggkonsult AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.
Organisationsnummer: 559080-6740

Adress: Kopparmölleplatsen 1. 254 41 Helsingborg
Telefon: 0706-014015

Mail: michael@moraubyggkonsult.se

 

Vilka personuppgifter behandlar Morau Byggkonsult om mig? 

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer och mailadress), personnummer, fastighetsbeteckning.

Om du anlitar oss för en besiktning eller en provtryckning behandlar vi även uppgifter rörande besiktningen / provtryckning såsom ritningar energiberäkningar

avtal samt utlåtande och protokoll.

 

För vilka syften behandlar Morau Byggkonsult mina personuppgifter? 

Är du kund till Morau Byggkonsult AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna administrera vårt avtal om tjänster, till exempel besiktning, provtryckning och projektledning med dig.

Om du representerar någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera vårt avtalsförhållande och/eller marknadsföra våra tjänster i förhållande till din arbetsgivare eller den du representerar.

 

Vad har Morau Byggkonsult för laglig grund för behandlingen av mina personuppgifter? 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi är också skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag, t.ex. rörande penningtvätt och bokföring. 

 

Hur får Morau Byggkonsult din personuppgifter? 

Vi får dina uppgifter via mail, kontaktformulär på hemsidan, uppdragsbekräftelser och från husleverantörer som vi samarbetar med gällande besiktning och provtryckning. 

 

Skickar Morau Byggkonsult mina personuppgifter till någon utomstående? 

Uppgifter om en besiktning / provtryckning kan komma att lämnas ut till personer som omfattas av uppdraget exempelvis entreprenörer, hussäljare, kontrollansvariga, besiktningsmän, husleverantörer eller där vi enligt lag måste lämna ut uppgifterna till myndigheter.

Var behandlas mina personuppgifter? 

Morau Byggkonsult behandlar i första hand dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om vi ändå skulle använda oss av exempelvis en leverantör som finns utanför EU/EES, ser vi till att tillräckliga säkerhetsåtgärder finns för att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. 

 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs för syftet med behandlingen och därefter gallras de i enlighet med särskilda rutiner. 

Är du besiktningskund behandlar vi dina uppgifter under besiktningens garantitid och därefter i ett år.

Är du provtryckningskund behandlar vi dina uppgifter under vår ansvarstid

 

Fattar Morau Byggkonsult några automatiserade beslut? 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

 

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få veta hur Morau Byggkonsult behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag (rätt till tillgång). Vidare har du rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade (rätt till rättelse). Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller begränsade, t.ex. när det saknas laglig grund eller när Morau Byggkonsult inte längre behöver personuppgifterna (rätt till radering och begränsning). Därutöver har du rätt föra över dina uppgifter som du själv har lämnat till någon annan (rätt till dataportabilitet). Precis som tidigare har du också rätt att begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.  

 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Morau Byggkonsult.

Du når oss antingen via telefon på 0706-014015 eller via e-post på michael@moraubyggkonsult.se
Det går även bra att skriva till oss på adress: 
 
Morau Byggkonsult AB
Kopparmölleplatsen 1
254 41 Helsingborg
 

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan direkt till Datainspektionen.

Uppdatering av informationstext 

Denna informationstext uppdaterades senast den 6 januari 2020. Morau Byggkonsult kan komma att uppdatera informationstexten om något innehåll skulle förändras, t.ex. om våra ändamål skulle förändras eller om vi avser att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Om vi gör en väsentlig ändring av texten kommer vi att meddela dig innan förändringen. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.moraubyggkonsult/GDPR

Information om cookies 

En cookie (kallas även ”kaka”) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i din dator. Cookies används som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

 

Varför använder vi cookies?

Cookies används för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som användare.

Vi använder också cookies för att utveckla och förbättra vår webbplats efter våra besökares behov genom att samla in statistik som vi kan mäta och utvärdera webbplatsen och dess funktionalitet.

 

Vilka cookies använder vi?

Vi använder cookies för att få veta om du som besökare tillåter Javascript. Dessa cookies lagras upp till 24 månader.

På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartscookies. Detta är cookies som sätts av externa parter som vi anlitar för att exempelvis mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken. Dessa cookies lagras upp till 26 månader.

 

Att godkänna cookies

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi lagrar information om vilken webbläsare och maskinvara som används och anpassar webbplatsen efter den information som lagrats. Datan som lagras används också för att samla in information om hur vår webbplats används, till exempel vilka sidor som är mest besökta. Uppgifterna kan även användas för att visa annonser på andra webbplatser än våra egna.

 

Så stänger du av cookies

Du väljer själv om du vill acceptera cookies på din dator eller inte. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att aldrig acceptera cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vår och andra webbplatser bli begränsad.

På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies.

Denna policy uppdaterades senast 6 januari 2020

bottom of page