top of page
Besiktning:
Michael Morau är av RISE certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR entreprenadbesiktningsgrupp samt Gar-Bo Partner.
Upptäcker man fel på det som har avtalats mellan kund (byggherren) och leverantör/entreprenör för entreprenaden är det stor risk att att konsekvenserna blir stora och långtgående för båda parter.
När entreprenaden (oftast uppförande av ett hus) är klar är det dags för besiktning av entreprenaden, en sk slutbesiktning, denna ska utföras av en oberoende erfaren och kvalificerad besiktningsman. Såväl tekniska som administrativa åtaganden kontrolleras och stäms av att det utförs på ett korrekt sätt och enligt ingånget avtal.
Vi utför följande besiktningar:
  • Förbesiktning även kallad Kontrollbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Ny slutbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Överbesiktning
  • §59 besiktning även kallad tvåårsbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Fasadbesiktning
  • Våtrumsbesiktning
IMG_0188.jpeg
bottom of page